#Cyberbezpieczni

Zabezpiecz swoją przyszłość razem z nami

Nasza misja

W ramach projektu na początku odbędą się spotkania edukacyjne on-line skierowane do:


  • 25 Policjantów/pracowników Policji z woj. podlaskiego

  • 5 uczniów i 5 nauczycieli/pracowników ze szkół INFOTECHPozyskanie wiedzy m.in z zakresu:


  • cyberbezpieczeństwa

  • bezpiecznego korzystania z produktów bankowych przez Internet

  • skutecznego komunikowania się przez wybranych uczestników projektu


Pozyskana wiedza zostanie wykorzystana podczas wykładu online dot. cyberbezpieczeństwa i przełoży się na merytoryczny charakter spotkań edukacyjno-informacyjnych, które docelowo Policjanci/pracownicy policji, uczniowie i nauczyciele/pracownicy szkół INFOTECH będą prowadzić poza projektem.Stworzona strona internetowa zawierająca treści edukacyjne promujące cyberbezpieczeństwo jest kanałem informacyjnym, umożliwiającym dotarcie do jak największej grupy odbiorców w sieci.


W ramach projektu zostanie również ogłoszony konkurs polegający na stworzeniu materiału edukacyjnego przez uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) z woj. podlaskiego w zakresie bezpieczeństwa młodych osób w sieci.

Ma to na celu pobudzić świadomość w młodym pokoleniu o występujących zagrożeniach w sieci, a także sposobach zabezpieczenia się przed ewentualnym ryzykiem korzystania z instrumentów finansowych przez Internet.


Zwycięskie materiały edukacyjne dot. cyberbezpieczeństwa, strona internetowa oraz wiedza edukatorów będą wykorzystywane podczas dalszych spotkań profilaktycznych, co będzie wartością dodaną projektu.