#Cyberbezpieczni

Zabezpiecz swoją przyszłość razem z nami

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku


Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski w ramach działalności edukacyjnej opracowuje i realizuje szereg działań, których celem jest przybliżenie społeczeństwu nie tylko zasad funkcjonowania i roli banku centralnego, ale też przekazanie szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej. Poprzez media, szkolenia, publikacje, konkursy, NBP podejmuje działania służące upowszechnieniu tematyki ekonomicznej, zrozumieniu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, promocji przedsiębiorczości.